PIMEX

gör det osynliga synligt

 

 

PIMEX-länkar

  Sverige 

  Finland   

  England 

  Holland 

  Tyskland 

  Österrike 

  Frankrike 

  USA 

Australien

 

PIMEX är en metod för arbetsmiljömätning som bygger på en kombinerad användning av video och mätdata.

Namnet PIMEX kommer från orden PIcture Mix EXposure.

Att göra annars osynliga arbetsmiljöfaktorer synliga, att visualisera dem, är i många sammanhang ett mycket värdefullt hjälpmedel för att effektivt minska arbetsmiljörisker. Metoden har utvecklades i Sverige av
Gunnar Rosén och
Ing-Marie Andersson och har sedan dess vidareutvecklats och fått en spridd användning i ett flertal länder.

Till vänster listas några av de länder där PIMEX används och vidareutvecklats. Klicka på respektive land för mer information och
länkar till hemsidor.

Kontakt