PIMEX

gör det osynliga synligt

 

PIMEX-länkar

PIMEX är en metod för arbetsmiljömätning som bygger på en kombinerad användning av video och mätdata.

Namnet PIMEX kommer från orden PIcture Mix EXposure.

Att göra annars osynliga arbetsmiljöfaktorer synliga, att visualisera dem, är i många sammanhang ett mycket värdefullt hjälpmedel för att effektivt minska arbetsmiljörisker. Metoden har utvecklades i Sverige av

Gunnar Rosén och Ing-Marie Andersson och har sedan dess vidareutvecklats och fått en spridd användning i ett flertal länder.

Till vänster listas några av de länder där PIMEX används och vidareutvecklats. Klicka på respektive land för mer information och

länkar till hemsidor.