PIMEX

gör det osynliga synligt

 

 

PIMEX-länkar

  Sverige 

  Finland   

  England 

  Holland 

  Tyskland 

  Österrike 

  Frankrike 

  USA 

Australien

 

Utvecklingen av PIMEX i Australien har varit begränsad till the Griffith University i Brisbane. Metoden har framförallt använts i samband med undervisningen i yrkeshygien vid universitetet men en viss teknikutveckling har också varit aktuell. Ingen teknik har gjorts tillgänglig på marknaden

Klicka på loggan nedan för ytterligare information.

 

Kontakt