PIMEX

gör det osynliga synligt

 

 

PIMEX-länkar

  Sverige 

  Finland   

  England 

  Holland 

  Tyskland 

  Österrike 

  Frankrike 

  USA 

Australien

 

 Användningen av PIMEX i Tyskland utgår i huvudsak från organisationen Ko-operationsstelle Hamburg. Därifrån erbjuds olika typer av PIMEX-service. Man samarbetar också med olika fackliga och branschorganisationer i olika projekt. Ett internationellt projekt som Ko-operationsstelle Hamburg medverkar i avser visualisering av cyklisters exponering för avgaser, VECTOR-projektet.

Den teknik som används är den som utvecklats i Österrike

Klicka på loggorna nedan för ytterligare information.

     

Kontakt