PIMEX

gör det osynliga synligt

 

 

PIMEX-länkar

  Sverige 

  Finland   

  England 

  Holland 

  Tyskland 

  Österrike 

  Frankrike 

  USA 

Australien

 

Utvecklingen av PIMEX i England har skett vid Health and Safety Laboratory (HSL)som numer ligger i Buxton. Först användes utrustning från Sverige men ganska fort startades en utveckling av egen teknik.

HSL har aldrig sålt sina tekniska lösningar utan har i huvudsak använt den för att erbjuda service för i första hand Englands arbetsmiljöinspektion. För den egna tekniken används namnet Exposure Visualisation, ELVis. Klicka på HSLs logga nedan för mer information.

Kontakt