PIMEX

gör det osynliga synligt

 

 

PIMEX-länkar

  Sverige 

  Finland   

  England 

  Holland 

  Tyskland 

  Österrike 

  Frankrike 

  USA 

Australien

 

Metod och teknikutvecklingen i Frankrike har varit helt oberoende om än inspirerad av den ursprungliga publiceringen av PIMEX i Sverige.

CAPTIV är det namn som använts för tekniken i Frankrike.

Klicka på loggan nedan för ytterligare information.

 

Kontakt