PIMEX

gör det osynliga synligt

 

 

PIMEX-länkar

  Sverige 

  Finland   

  England 

  Holland 

  Tyskland 

  Österrike 

  Frankrike 

  USA 

Australien

 

I USA används VEM (Video Exposure Monitoring) som namn på metoden som i Sverige och flera andra länder kallas PIMEX. Utvecklingen där skedde inledningsvis på NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). På senare tid har utvecklingen drivits vidare vid Purdue University. Ingen teknik har gjorts tillgänglig på marknaden.

Klicka på loggorna nedan för ytterligare information.

        

Kontakt